Eladó adatai

Üzemeltető: Diet Maker Kft.
Cím: 4400 Nyíregyháza, Törzs u. 7. 2/1
Cégj. szám: 15-09-085600
Adószám: 26513942-2-15
Ügyfélszolgálat: +36 30 232 8399

Vásárlási Feltételek 

Figyelem! Internetoldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az ALACORD internetes portálon üzemelő webáruházon keresztül (online) jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) szerint lehet vásárolni. Jelen Feltételek tartalmazzák az Diet Maker Kft . (továbbiakban: Eladó) webáruházában az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Vevő az ALACORD portálon a képernyőn megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen webáruházon keresztüli Vásárlási Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, de a webáruház megfelelő oldalán megjelenítve, módosítsa.  

A szerződés létrejötte

A megrendelés elküldését követően, az ALACORD portál által néhány percen belül generált, és Vevő által a regisztrációban vagy a rendelésben megadott e-mail címre küldött automatikus e-mail üzenet egyben rendelés-visszaigazolás is, ezért ettől a pillanattól a vásárlási-szállítási szerződés érvénybe lép. A Vevő a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Miután a rendelések feldolgozása szinte azonnal megkezdődik, a Vevőnek a megrendelés leadásától számított 24 óra áll rendelkezésre, hogy a megrendeléstől elálljon, vagy azon módosítson. Ezt vagy telefonon vagy a alacord@alacord.hu címre küldött e-mailben teheti meg. A rendelés-visszaigazolásban technikai okok miatt nem szerepel pontos szállítási idő, ezért erről Vevőt Eladó megfelelő időben értesíti. Eladó fenntartja a jogot, hogy a szállítási szerződéstől bármikor egyoldalúan elálljon. Erről Vevőt írásban értesíti, az esetleges előleg összegét 14 napon belül visszatéríti, de semmilyen más felelősséget nem vállal.  

Szállítási feltételek

Az ALACORD portálon megtalálható termékek szállítási határideje általában 5-15, de legfeljebb 30 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt terméket átadja vagy kiszállítja. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a megrendelt terméket kifizette és átvette. A megrendelt termékek vagy személyesen vehetők át Eladó irodájában (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 61. ), vagy Eladó kiszállítja azokat a Vevő által a megrendeléskor megadott Szállítási címre – ha a rendelés összege meghaladja a 200.000 Ft-ot, akkor abban az esetben ELŐRE UTALÁS VAGY BANKKÁRTYÁS FIZETÉS SZÜKSÉGES, utánvét nem lehetséges. Vevő tudomásul veszi, hogy a kiszállított csomag esetén a futárszolgálat munkatársának azonnal jeleznie kell az esetleges sérülést és helyben jegyzőkönyvet felvennie. Ennek hiányában sérült árut Eladó nem köteles visszavenni. 

Kiszállítási díj:

Magyarország egész területére a kiszállítási díj kis háztartási eszközökre, gépekre 1.199 Ft. Nagy háztartási gépek esetén 4.999 Ft. Utánvétel költség 380 Ft.  

Árak, fizetési mód és fizetés

Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a webáruházban oldalain feltüntetett termékeket és árakat. A szállítási határidők tájékoztató jellegűek, minden esetben függenek az aktuális beszerzési lehetőségektől. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A Diet Maker Kft. nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért megértésüket kérjük! A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, azok alapján az ALACORD webáruház ajánlati kötöttsége nem áll fenn. Az internetes áruházban szereplő termékeink árai eltérhetnek az üzletben található termékek árától. Amennyiben Ön megküldte részünkre a megrendelést, ajánlati kötöttsége fennáll, s amennyiben Cégünktől megkapta a visszaigazolást, úgy a szerződés létrejöttnek tekintendő, ez írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést Cégünk iktatja, az iktatott szerződések utóbb, a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti ötéves elévülési időhöz igazodóan öt évig hozzáférhetőek lesznek. Öt év eltelte után a szerződések megsemmisítésre kerülnek.  Az alacord.hu portálon a Vevő választja ki a termék átvételének, ill. a kiszállítás módját. A termék kiszállításának költsége a portálon megjelenik, és hozzáadódik a termék árához. A termékek árának kifizetési módját a Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki.

Bankkártyás fizetés

Eladó és a Vevő kijelentik, hogy a Barion nevű fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (Magyarország 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) üzemelteti, ami a szerződés teljesítése során az Eladó teljesítési segédjének minősül. A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion-altalanosszerzodesifeltetelek-20161003.pdf/ weboldalon, amiket az Eladó és a Vevő megismertek és elfogadtak.

Előrefizetés banki átutalással

Ebben az esetben Eladó egy „díjbekérőt” küld a Vevő által a regisztrációban megadott e-mail címre. A bizonylaton szereplő összeget a Diet Maker Kft. bankszámlájára kell átutalni. Amikor az összeg jóváírásra kerül Eladó bankszámláján, a megrendelt termék kiszállításra kerül. Az átutalás teljesítésére 5 nap áll rendelkezésére. Amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik meg a megrendelés és a szállítás ellenértéke bankszámlánkra, megrendelését töröljük.

Bank:  Diet Maker Kft . OTP 11744003-24417723 

Fizetés utánvétellel

Ebben az esetben a rendelés leadását követően feladásra kerül a Vevő által rendelt csomag a futárszolgálatnál. Fizetni a futárnak kell átvételkor. Utánvétes szállítás esetén Eladó az elektronikus számlát legkésőbb a szállítást megelőző napon e-mailben küldi el a rendelésben megadott e-mail címre.

Jótállás, garancia, szavatosság

Az Eladó jótáll azért, hogy az alacord.hu portálon megrendelt termékek anyag és gyártási hibáktól mentesek. Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibamentes lesz. A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza. Az Eladó bizonyos termékek esetén, külön a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.  

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal. 

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:* A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.* Bármely irat – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – elvesztése, vagy megsemmisülése.* A Vevő felelős az alacord.hu portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás az alacord.hu portálon történt megjelenítés időpontjától lép életbe.  

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől az Eladó vállalása alapján 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, sértetlen csomagolású, nem használt vagy korábban nem beépített) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.* Az Eladó utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.* Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, használt, sérült csomagolás stb.)* Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vevő részére.  

Egyéb feltételek

Az Eladó által üzemeltetett webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus- és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

ALACORD